درخواست شابممتاسفانه هم اكنون امكان درخواست شابم به صورت برخط (آنلاين) فراهم نيست. لازم است براي درخواست شابك به شرح زير اقدام نماييد.

1- در صورتي كه ناشري در حوزه موسيقي (متون چاپي موسيقي) فعاليت نمايد و آثاري منتشر نمايد كه تمام اثر و يا بيشتر حجمش را نت تشكيل دهد به شابم نياز داشته و جهت درخواست شابم به عنوان ناشري كه براي اولين بار اقدام به اخذ شابك مي­كند به مدارك زير نياز است.
1-1. تصوير پروانه نشر (JPG)
1-2. فرم درخواست شابم گروهي ( JPG لطفاپس از دانلود پر شده و تبدیل به فایل شود) دانلود فرم درخواست شابم گروهی

2- در صورتي كه ناشر قبلا عضو نظام شابم بود باشد تنها بايد تصوير ليست تكميل شده شابم انتشارات خود را ارسال نمايد. (JPG)

3- در صورتي كه مولف مسوليت چاپ و انتشار اثر موسيقيايي خود را به عهده بگيرد و اثرش را به صورت ناشر مولف منتشر نمايد مدارك زير مورد نياز است.
3-1. كپي صفحه اول شناسنامه(JPG)
3-2. فايل سي صفحه ابتدايي كتاب، يا صفحات ساير آثار موسيقيايي (PDF)
3-3. فرم درخواست شابم موردي( JPG لطفاپس از دانلود پر شده و تبدیل به فایل شود) دانلود فرم درخواست شابم موردی

پس از تكميل مدارك مي­توانيد از طريق فاكس 66415360-021 و يا e-mail: isbn@isbn.ir درخواست خود را ارسال نماييد. لازم به ذكر است در صورت ارسال از طريق ايميل فرمت فايل 30 صفحه اول كتاب (ناشران موردي) pdf و ساير فايلها به صورت JPG باشد.

  • ketab.ir
  • ahleghalam.ir
  • ibna.ir
  • ketabsal.ir
  • isbn-international.org
  • ismn-international.org
  • nlai.ir
khaneh ketab کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت به موسسه خانه کتاب تعلق دارد .