روشن کتاب

نام مدیر : یزدان
نام خانوادگی مدیر : روشنائی
شماره پروانه : 4437
تاسیس : 1379
صندوق پستی : 13145-1534
شهر : تهران
تلفن : 66950639 - 66963783-8 -
دور نگار :

کد پستی : 1314674633
پست الکترونیک : roshanketab@yahoo.com
آدرس سایت اینترنتی: http://www.roshanketab.com
نشانی :



  • ketab.ir
  • ahleghalam.ir
  • ibna.ir
  • ketabsal.ir
  • isbn-international.org
  • ismn-international.org
  • nlai.ir
khaneh ketab کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت به موسسه خانه کتاب تعلق دارد .